Slovenka - stav areálu pred konečným búraním

Slovenka - stav areálu pred konečným búraním

Zdroj: TREND Reality