Pri mýte - aktuálny stav projektu

Pri mýte - aktuálny stav projektu

Zdroj: TREND Reality