Pri mýte II - pohľad na najvyšší bytový dom

Pri mýte II - pohľad na najvyšší bytový dom

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.