Pri mýte II - výhľad na sever

Pri mýte II - výhľad na sever

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.