Pri mýte II - pohľad na tieniace lamely zvonku

Pri mýte II - pohľad na tieniace lamely zvonku

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.