Pri mýte II - stojany na bicykle vo vnútrobloku

Pri mýte II - stojany na bicykle vo vnútrobloku

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.