Sklad CBA Slovakia, Žiar nad Hronom - vizualizácia

Sklad CBA Slovakia, Žiar nad Hronom - vizualizácia

Zdroj: Prologis