Ceny bývania určuje trh. Aj my sme ich viackrát museli meniť 1/4

Ceny bývania určuje trh. Aj my sme ich viackrát museli meniť 1/4

Zdroj: Miroslava Spodniaková