Najvýraznejšie pocítili tento rok zvyšovanie dane z nehnuteľnosti Gelničania.

Najvýraznejšie pocítili tento rok zvyšovanie dane z nehnuteľnosti Gelničania.

Zdroj: Ivan Fleischer