Česi zveľaďujú prešovské tatárky pomaly, no isto

Česi zveľaďujú prešovské tatárky pomaly, no isto

Zdroj: Iveta Vaculová