Vizualizácia projektu Karloveské terasy.

Vizualizácia projektu Karloveské terasy.

Zdroj: CTR Group