Vizualizácia námestia vo Veľkom Rovnom

Vizualizácia námestia vo Veľkom Rovnom

Zdroj: Obec Veľké Rovné/arch. Peter Kurimský