Zdvihnuté palce pred hotelom Carlton.

Zdvihnuté palce pred hotelom Carlton.

Zdroj: Maňo Štrauch