Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Viac cyklistických trás v mestách by mohlo zabrániť tisíckam úmrtí

Viac cyklistických trás v mestách by mohlo zabrániť tisíckam úmrtí

25. január 2017 - Štúdia Barcelonského inštitútu pre globálne zdravie (ISGlobal) zistila, že rozšírenie cyklistických tratí v mestách by mohlo priniesť značné zdravotné a ekonomické výhody. Analýza, ktorú spolufinancovala Európska komisia z údajov 167 európskych miest, naznačuje, že dĺžka cyklistickej infraštruktúry má súvislosť s vyšším podielom cyklistov. Štúdia odhaduje, že ak by všetky hodnotené mestá dosiahli 24,7-percentný podiel cyklistov, mohli by sa súhrnne každý rok vyhnúť viac než 10-tisíc predčasným úmrtiam.

S vyšším podielom cyklistov sa totiž podľa štúdie spája aj vyššia kvalita ovzdušia, lepšie zdravie verejnosti a menej dopravných nehôd. Na to, aby každý štvrtý obyvateľ mesta vysadol na bicykel namiesto auta by každé mesto potrebovalo približne 315 kilometrov vhodne upravených trás na 100-tisíc obyvateľov. Vo výskume tiež poukázali na to, že 10-percentný nárast počtu cyklistov by mal pre mesto ekonomické benefity. V prípade Ríma by sa investované euro do cyklistickej infraštruktúry vrátilo 70-násobne, v prípade Zürichu 62-násobne a v prípade Barcelony 35-násobne.

Bratislava v štúdií nebola uvedená, ale realita v nej nie je ružová. Cyklokoalícia vlani upozornila mesto, že v Akčnom pláne udržateľného energetického rozvoja sa zaviazalo znížiť podiel automobilovej dopravy o 34 percent a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na 8 percent. Podľa aktivistov zatiaľ stále robí opak.

Zdroj: flickr.com / Daniel Dionne | cc