Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Angličtina Slovákov nie je až taká hrozná. Predbehli sme Čechov aj Maďarov

Angličtina Slovákov nie je až taká hrozná. Predbehli sme Čechov aj Maďarov

3. október 2017 - Znalosť anglického jazyka je pri kariérnom postupe považovaná za samozrejmosť. Druhým najčastejšie vyžadovaným cudzím jazykom u nás je nemčina. Kým znalosť nemeckého jazyka sa vyžaduje pri zhruba desatine pracovných ponúk, angličtina je potrebná až pri vyše 42 percentách pozícií. Ľudia, ktorí ovládajú angličtinu tak majú u nás omnoho väčšie uplatnenie a to aj napriek tomu, že Slovensko susedí s nemecky hovoriacou krajinou.

Štúdia, ktorú realizovala spoločnosť TrackTest.eu s pracovným portálom Profesia.sk, ukázala, že naše znalosti angličtiny nie sú až také hrozné, ako sa o nich hovorí. Sú dokonca na vyššej úrovni ako v susednom Česku a Maďarsku. Dáta obe spoločnosti zbierali počas dvoch rokov od júna 2015 do júna 2017. Do testovania sa zapojilo približne 30-tisíc uchádzačov o prácu, ktorí vo svojom životopise uviedli znalosť angličtiny. Takmer tretina uchádzačov o prácu na Slovensku (33,1 percenta), ktorá v životopise uviedla, že ovláda anglický jazyk, je na úrovni B1. Takýto kandidát by mal zvládnuť väčšinu situácií, v ktorých potrebuje hovoriť a rozumieť počas bežného každodenného kontaktu.

Testovanie uchádzačov prebiehalo v troch častiach: gramatika, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Ukázalo sa, že Slovákom ide najlepšie posledné menované. Naopak, najhoršie dopadli výsledky z gramatiky. Najväčšie ťažkosti im robilo používanie minulých a budúcich časov a správne používanie predložiek. Naopak, Slováci obstáli vynikajúco pri stupňovaní prídavných mien, používaní určitých a neurčitých členov a pomerne prekvapivo aj v slovnej zásobe a ustálených slovných spojeniach, čo sú kategórie charakterizujúce aktívnu znalosť jazyka.

Slovenskí uchádzači o prácu dopadli najlepšie, pričom dosiahli univerzálne TrackTest skóre 491 bodov z 1 200 bodovej škály (Česi 479 a Maďari 474). Podiel pracovných ponúk, pri ktorých sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka každý rok klesá. Zamestnávatelia znižujú svoje nároky kvôli znižujúcej sa nezamestnanosti, čo spôsobuje, že uchádzačov o voľné miesta je stále menej.

Zdroj: flickr.com / Hamza Butt | cc