Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Pirátstvo väčšine trhu neškodí, odhalila rozsiahla štúdia

Pirátstvo väčšine trhu neškodí, odhalila rozsiahla štúdia

2. október 2017 - Vypracovanie štúdie vplyvu pirátstva na biznis stálo Európsku komisiu ešte v roku 2014 360-tisíc eur. Jej výsledky boli k dispozícii už v máji 2015, lenže štúdia nebola zverejnená. Z 300-stranovej záverečnej správy vyplýva, že neexistujú objektívne dôkazy, ktoré by podporili domnienku negatívneho vplyvu pirátstva na príjmy z autorsky chráneného obsahu.

Túto štúdiu pred pár dňami zverejnila až nemecká europoslankyňa Julia Reda (na fotografii), ktorá je zároveň členkou nemeckej Pirátskej strany a o autorské práva na internete sa aktívne zaujíma. Keď zistila, že očakávané výsledky prieskumu nie sú zverejnené, požiadala o prístup k tomuto dokumentu na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Zo správy vyplýva, že neexistujú všeobecné štatistické výsledky, ktoré by potvrdzovali spojitosť medzi ziskami z audiovizuálnych diel a množstvom nelegálnych kópií. Na druhej strane pirátstvo nemožno podceňovať, pretože v istých sektoroch spôsobuje obrovské straty.

V niektorých čiastkových kategóriách štatistické korelácie medzi počtom nelegálnych kópií a príjmami boli zaznamenané. Najsilnejší vplyv bol v oblasti nových filmov: desať nelegálnych kópií zníži predaj štyroch legálne predaných kópií filmu. Toto však vyrovnáva napríklad kategória hier, kde väčšie množstvo nelegálnych kópií napomáha rastu legálnych predajov. V kategórii televíznej produkcie, hudby či elektronických kníh nebola zaznamenaná výraznejšia korelácia.

Zdroj: Julia Reda