Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Globálne otepľovanie spôsobuje aj človek. Skeptikov poprela rozsiahla štúdia

Globálne otepľovanie spôsobuje aj človek. Skeptikov poprela rozsiahla štúdia

20. september 2017 - Zo všetkých publikovaných vedeckých výskumov, ktoré sa týkali klimatických zmien, až 97 percent štúdií dospelo k jednoznačnému výsledku: globálne otepľovanie je reálne, problematické pre planétu a je zapríčinené aj ľudskou činnosťou.

Lenže zvyšné tri percentá vedeckých štúdií dospeli k protichodným záverom. Ich autori naznačili, že zmena klímy nie je ničím nová a nie je zapríčinená človekom. Vedci sa preto snažili výsledky týchto štúdií vedecky zopakovať a publikovali ich v časopise Theoretical and Applied Climatology.

Na revízií štúdií sa podieľala aj vedkyňa Katharine Hayhoe z Texas Tech University, ktorá sa celkovo s tímom výskumníkov pozrela na 38 štúdií, ktoré popierali vplyv človeka na klimatické zmeny a ktoré boli publikované v odborných časopisoch v poslednom desaťročí. Zistili, že vedci v každej z nich dosiahli skreslené alebo chybné výsledky, kedy si skeptici vyberali dáta, ktoré sa im najlepšie hodili.

„Každá z týchto analýz mala chybu - vo svojich predpokladoch, metodológii alebo analýze. Keď boli opravené, priniesli svoje výsledky v súlade s vedeckým konsenzom,“ napísala K. Hayhoe.

Zdroj: flickr.com / Ian D. Keating | cc