Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Študenti píšu nečitateľne, univerzita uvažuje nad písaním na počítači

Študenti píšu nečitateľne, univerzita uvažuje nad písaním na počítači

18. september 2017 - Britská univerzita Cambridge uvažuje nad tým, že študentom povolí písomné skúšky robiť na počítači alebo tablete. Univerzita to zdôvodňuje tým, že sa čoraz viac profesorov sťažuje na to, že rukopis študentov je nečitateľný. Škola tvrdí, že ak by povolila počítače ako náhradu rukopisu, bol by koniec viac ako 800-ročnej tradície písania skúšok rukou. V online prieskume sa väčšina študentov vyjadrila, že používanie počítačov by im uľahčilo život a zrýchlilo písanie. Študenti sa navyše na prednáškach stále viac spoliehajú na laptopy a strácajú schopnosť písať rukou.

Cambridge University už začala konzultáciu na túto tému ako súčasť svojej „digitálnej vzdelávacej stratégie“, ktorá na začiatku roka skúšala túto schému písania skúšok na fakultách dejín. „Pred 15 až 20 rokmi študenti rutinne písali rukou niekoľko hodín denne, ale dnes rukou nepíšu nič okrem skúšok,“ povedala profesorka na Cambridge Sarah Pearsall.

Nečitateľnosť písomnej skúšky predstavuje nielen problém pre učiteľa, ale aj pre študentov. Keď skúšajúci nie je schopný niečo prečítať, veľa študentov musí prísť do školy počas leta a prečítať svoje odpovede nahlas pred dvoma administratívnymi pracovníkmi univerzity. Vedenie univerzity akceptuje, že písanie rukou sa stalo dobrovoľnou, nie nevyhnutnou súčasťou vzdelávania. Na druhej strane odborníci tvrdia, že písanie rukou pomáha študentom, pretože zlepšuje pamäť a mieru porozumenia danej témy.

Zdroj: flickr.com / Perzonseo Webbyra | cc