Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Trestanie detí je neefektívne a ubližuje, varuje najrozsiahlejšia štúdia

Trestanie detí je neefektívne a ubližuje, varuje najrozsiahlejšia štúdia

13. september 2017 - Deti potrebujú poznať hranice, vedieť, čo je dobré a zlé a mať pevnú štruktúru života a výchovy. Je ich ale potrebné v prípade problémov fyzicky trestať? Existuje veľké množstvo vedeckých štúdií, ktoré sa venujú fyzickým trestom na deťoch. Výsledky sú rôzne - niektorí tvrdia, že jedna výchovná po zadku neuškodí, iní to kritizujú. Zatiaľ najrozsiahlejšia štúdia na túto tému vznikla pred rokom na univerzite v Texase. Jej autori zhrnuli údaje o 160-tisíc deťoch zhromaždených za posledných 50 rokov.

Z rozsiahlej metaanalýzy vyplýva, že buchnutie po zadku je pomerne neefektívny spôsob výchovy detí - aj keď môže mať aspoň podľa vyjadrení rodičov krátkodobý účinok. „Čím viac sú deti bité, tým viac odporujú svojim rodičom a tým viac sa u nich prejavuje protispoločenské správanie sa, agresivita, problémy s duševným zdravím a poruchy učenia,“ vyplýva zo štúdie.

Hlavná autorka štúdie ale tvrdí, že „strelenie po zadku“ nemá ani krátkodobý, ani dlhodobý efekt na poslušnosť dieťaťa. Vďaka tomu, že štúdia prebiehala tak dlho, mohli jej autori testovať aj dlhodobé dopady telesných trestov, a to až do dospelosti. Našli v tom priamu úmeru: čím častejšie a silnejšie bolo u detí používané fyzické trestanie, tým častejšie sa u nich v dospelom veku objavovali prvky antisociálneho správania alebo duševných porúch. Podarilo sa tiež preukázať, že dospeláci, ktorých rodičia bili, následne rovnakú metódu radi používali na vlastných deťoch. Zdôvodňujú to aj tým, že im to neuškodilo, tak prečo by to malo škodiť ich dieťaťu, ktoré sa nevie vmestiť do kože.

Zdroj: flickr.com / Emran Kassim | cc