Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Stať sa e-Estóncom je hit. Ich počet dobieha počet narodených detí

Stať sa e-Estóncom je hit. Ich počet dobieha počet narodených detí

8. august 2017 - Estónci neúnavne hľadajú nové cesty, ako si pomocou moderných technológií uľahčiť život. V roku 2005 boli prvým národom na svete, ktorý v komunálnych voľbách volil cez internet. Dnes je v Estónsku bežné založiť si cez internet firmu, platiť dane, preverovať si v obchodnom registri dlžníkov alebo získať od svojho lekára elektronický recept. Estónsko ako prvý štát na svete pred pár rokmi vyvinulo elektronickú rezidenčnú kartu (e-residence card). Systém e-Resident ju umožňuje získať občanovi akejkoľvek krajiny, ktorý si chce založiť a spravovať spoločnosť cez internet, platiť v banke, digitálne podpisovať zmluvy či podávať online daňové priznanie.

Cudzinci majú o elektronické občianstvo obrovský záujem. Najnovšie štatistiky hovoria, že niektoré týždne sú tak silné, že sa počet elektronických občianstiev pre cudzincov vyrovná počtu narodených detí v krajine. V priemere sa narodí v Estónsku 270 detí, ale v júli počas jedného týždňa bolo evidovaných žiadostí 269.

Priemerný počet žiadostí stále mierne zaostáva za priemernou národnou pôrodnosťou, ale od začiatku programu sa postupne zvyšuje. Nemusí ale trvať dlho a noví e-rezidenti môžu prekonať počet narodených detí, najmä v súčasnej politickej atmosfére v Európe.

Zdroj: flickr.com / Alejandro | cc