Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Prvý americký štát môže spadnúť na finančné dno

Prvý americký štát môže spadnúť na finančné dno

28. jún 2017 – Americký štát Illinois (nachádza sa v ňom Chicago) je na kraji priepasti. Je zaťažený dlhmi vo výške 15 miliárd dolárov, ktoré spláca len sporadicky. Ratingové agentúry sa vyhrážajú, že mu udelia najnižší „junk“ rating, teda rating špekulačného pásma s nízkou schopnosťou splácania.

Ratingové agentúry postupne znižovali úverový rating Illinoisu od finančnej krízy, tento trend však zrýchlil v poslednom období práve kvôli politickému patu. Hlavným zdrojom obáv je nielen obrovský dlh v dôchodkovom systéme, nesplatené účty a pokles daňových príjmov spôsobený tým, že politici v roku 2015 nepredĺžili pôsobnosť dočasného zvýšenia dane z príjmov. Dôvodom je aj to, že Illinois už dva roky nemá schválený rozpočet a 1. júla začína ďalší fiškálny rok. Demokrati aj republikáni sa však navzájom hádajú o tom, kto za súčasnú krízu môže.

Ratingové agentúry v minulosti žiadny štát na úrovni „junk“ nehodnotili. Problémy boli len pri mestách ako Chicago, Atlantic City či Detroit, ale nakoniec k najhoršiemu nedošlo. Problém spočíva v tom, že Illinois sa na rozdiel od miest nemôže zbaviť časti dlhov vyhlásením platobnej neschopnosti. Takáto možnosť pre štáty federácie neexistuje.

Zníženie ratingu na junk by znamenalo, že by Illinois musel platiť ešte vyššie úroky ako doteraz, čo by situáciu štátu značne zhoršilo. V súčasnosti sa úroky desaťročných dlhopisov zvýšili na 4,8 percenta a sú tak zhruba tri percentuálne body nad úrovňou veľmi dobre hodnotených dlhopisov.

Veľa bude záležať aj na tom, či inštitucionálni investori, ktorí dlhopisy štátu vlastnia, cenné papiere budú chcieť predávať. Zle hodnotené úvery vo svojom portfóliu totiž zrejme nebudú chcieť držať dlho. To by viedlo k ďalšiemu tlaku na rast úrokov. Čím dlhšie budú politici odkladať reálne riešenie dlhu cez schválený rozpočet a nastavenie vyšších daní, tým drastickejšie bude americký štát musieť v budúcnosti šetriť a tiež zvyšovať dane bežným ľuďom. Len zvyšovanie úrokov na dlhopisoch stojí štát desiatky miliónov dolárov navyše, ktoré môžu chýbať v školstve alebo v infraštruktúre.

Zdroj: flickr.com / Bert Kaufmann | cc