Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Mladí ľudia veria v demokraciu menej. Nie je pre nich dôležitá

Mladí ľudia veria v demokraciu menej. Nie je pre nich dôležitá

21. jún 2017 - Základná otázka štúdie bola jasná: „Uveďte, či považujete za nevyhnutné žiť v demokratickej krajine.“ Túto otázku položili vlani dvaja politológovia Roberto Stefan Foa a Yascha Mounk z Harvardu v rôznych krajinách respondentom, ktorí sa narodili medzi rokmi 1930 až 1990. Zamerali sa na Spojené štáty, Veľkú Britániu, Švédsko či Austráliu.

Zo štúdie jednoznačne vyplynulo, že zatiaľ čo väčšina starších ľudí si želá žiť v demokracii, mladším ročníkom na tom až tak nezáleží. Napríklad v Británii viac ako dve tretiny ľudí narodených v 30. rokoch uviedlo, že je pre nich nevyhnutné žiť v demokracii. U mladších ľudí, ktorí sa narodili v 80. rokoch, to ale bolo nevyhnutné len pri štvrtine. Prakticky totožný vývoj vedci zaznamenali aj v USA. O niečo lepšie podľa štúdie dopadlo Švédsko. Aj tam síce záujem o demokraciu u mladších ročníkov klesá, rozdiel ale nie je tak výrazný - žiť v demokracii je nevyhnutné pre zhruba 80 percent Švédov narodených v 30. rokoch, u ľudí narodených v 80. rokoch to bolo zhruba 60 percent.

„Počas posledných troch desaťročí sa dôvera v politické inštitúcie, akými sú napríklad parlamenty alebo súdy, výrazne znížila naprieč zavedenými demokraciami v Severnej Amerike a západnej Európe,“ povedali autori štúdie. Výsledky sú podľa nich znepokojujúce a môžu predznamenať veľké zmeny do budúcnosti.

Zdroj: Yascha Mounk