Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Brusel predstavil plán Wi-Fi hotspotov pre dediny

Brusel predstavil plán Wi-Fi hotspotov pre dediny

31. máj 2017 – Európska únia sa rozhodla vyčleniť do dvoch rokov celkovo 120 miliónov eur na bezplatné Wi-Fi pripojenie pre viac než 8-tisíc dedín. Iniciatíva Európskej komisie WiFi4EU: Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ chce investíciou podporovať aj malé obce na Slovensku, knižnice, zdravotnícke zariadenia či verejné parky, ktoré nemajú prístup k internetu.

Podporiť sa tak má vízia Bruselu, ktorý chce dostať do „každej európskej dediny a každého mesta bezplatný bezdrôtový prístup na internet do roku 2020“. „Iniciatíva WiFi4EU bude realizovaná prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov, akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukážok a nezaťažujúce monitorovanie,“ uvádza vo svojom stanovisku Európska komisia. O peniaze môže požiadať každá obec a bude platiť princíp, že „kto prvý príde, ten prvý melie“. Obec bude hradiť len poplatky za samotné pripojenie a údržbu technického vybavenia.

Zdroj: flickr.com / Yahoo | cc