Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Ste prvorodení? Zrejme ste šikovnejší ako vaši súrodenci

Ste prvorodení? Zrejme ste šikovnejší ako vaši súrodenci

20. apríl 2017 – Vždy ste si mysleli, že ste inteligentnejší ako vaši súrodenci? No, ak ste prvorodení, zrejme máte pravdu. Tento dohad potvrdila štúdia vedcov z University of Edinburgh. Podľa štúdie najstarší zo súrodencov dosahuje v IQ testoch vyššie skóre.

Dôvod je pomerne jednoduchý. Prvorodenému sa rodičia najviac venujú a od narodenia majú na jedno dieťa viac času, aby ho mentálne stimulovali. Navyše dieťa sa pohybuje do veku, keď príde na svet jeho súrodenec, primárne vo svete dospelých. Hoci všetci súrodenci dostali rovnakú úroveň emocionálnej podpory od rodičov, prvorodené deti získali väčšiu podporu pri úlohách, ktoré rozvíjali myslenie. „Neznamená to, že prvorodení dostavajú viac lásky – tá je rovnaká. Ale dostávajú (do rodičov) väčšiu pozornosť, najmä v rokoch, keď sa formujú,“ povedala výskumníčka Ana Nuevo-Chiquero. Keď pribudne súrodenec, rodičia svoj čas musia rovnomerne rozdeliť medzi obe deti a mladšie z nich stráca výhodu, akú mal jeho starší brat alebo sestra.

Zistenia zverejnené v časopise Journal of Human Resources zrejme potvrdzujú ďalšie štúdie, prečo majú starší súrodenci vo všeobecnosti lepšie výsledky v škole a v dospelosti dosahujú vyššie mzdy a vzdelanie. Štúdia z roku 2014 napríklad potvrdila, že pravdepodobnosť, že najstaršie dieťa dosiahne vyššie vzdelanie, je o 16 percent vyššia ako u mladšieho súrodenca. Úlohu tam môžu zohrávať aj peniaze a motivácie rodičov, ktoré tlačia staršie deti na vysokú školu. Štúdia tiež dokázala, že medzi pohlaviami nevznikajú také rozdiely v testovaní ako v prípade poradia narodenia.

Ekonómovia skúmali v štúdii údaje piatich tisícok amerických detí od narodenia do veku 14 rokov. Každé dieťa bolo hodnotené každé dva roky. Testy zahŕňali čítanie, slovnú zásobu alebo identifikovanie obrázkov. Do modelu vstupovali informácie o environmentálnych faktoroch, rodinnom zázemí a ekonomických podmienkach rodín.

Zdroj: flickr.com / Rob Hirai | cc