Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Ako by sa zmenila nezamestnanosť, ak by USA evidovali aj väzňov

Ako by sa zmenila nezamestnanosť, ak by USA evidovali aj väzňov

16. marec 2017 – To, že nemá prácu afroameričan, je dvojnásobne vyššia šanca ako v prípade bieleho Američana. Tento podiel platil pred 50 rokmi a platí to aj v súčasnosti. Kým nezamestnanosť bielych sa pohybuje okolo piatich percent, v prípade „černochov“ je miera nezamestnanosti 11,4 percenta.

Dennik The Washington Post poukazuje, že nezamestnanosť by bola oveľa vyššia, ak by sa do štatistík zarátalo aj 1,6 milióna uväznených Američanov. Vo väzeniach sa momentálne nachádza 590-tisíc bielych väzňov v produktívnom veku, v prípade černochov je ich len o 10-tisíc menej. Ak by boli väzni evidovaní na úradoch práce, nezamestnanosť bielych Američanov by vzrástla z piatich na 6,4 percenta, ale v prípade afroameričanov by miera nezamestnanosti vyletela z úrovne 11 percent na 19 percent. V rámci americkej populácie tvoria afroameričania (nie hispánska menšina) len 13 percent, ale vo väzeniach tvoria 37 percent z celkového počtu.

Za posledných 40 rokov sa počet väzňov päťnásobne zvýšil. Ako dôsledok rozdielov v počtoch zatknutí a odsúdení, tento enormný nárast zasiahol predovšetkým černošské komunity. Vo väzení skončí až šesťnásobne viac černochov ako bielych Američanov. V štátoch ako New Jersey a Oklahoma je rozdiel až desaťnásobný (v Oklahome pritom žije len 7,7 percenta černochov).

Zdroj: flickr.com / pedro alves | cc