Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Viac než polovica Slovákov má problémy splácať svoje dlhy a mešká so splátkami

Viac než polovica Slovákov má problémy splácať svoje dlhy a mešká so splátkami

9. február 2017 - Ako vyzerá prototyp slovenského dlžníka? Vlani mal priemerný nesplatený dlh vo výške 655 eur, vyplýva z dát spoločnosti EOS KSI Slovensko. Najčastejšie dlhuje pri splácaní spotrebných úverov, nasledujú telekomunikačné služby, poistenie a platby za elektrinu.

Čo sa týka rozloženia z hľadiska výšky dlhu, najčastejšie Slováci dlžia sumy do 250 eur, a to až v prípade 62 percent z nich. Slovenský dlžník priemerne spláca 136 eur mesačne. „Až takmer polovica (38 percent) dlžníkov na Slovensku má dve a viac nesplatených pohľadávok. Možno tiež konštatovať, že platobná disciplína Slovákov nie je príliš dobrá. Až 65 percent dlžníkov nie je schopných splácať svoje dlhy alebo poruší splátkový kalendár,“ povedal konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok Michal Šoltes.

Celková suma zadlženia slovenského obyvateľstva narástla podľa dát Národnej banky Slovenska na 26,29 miliardy eur.

Zdroj: flickr.com / Kat Grigg | cc