Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Ženy sú so životom spokojnejšie a sú šťastnejšie než muži

Ženy sú so životom spokojnejšie a sú šťastnejšie než muži

11. január 2017 – Ženy sú vo všeobecnosti šťastnejšie než muži. Aspoň si to myslia. Vyplýva to z analýzy Svetovej banky, ktorá oslovila v stovke krajín sveta stovky tisíc respondentov. Muži aj ženy mali ohodnotiť svoj život na škále od 1 do 5, čo je najlepšia známka. Analytici zistili, že ženy hodnotili svoju spokojnosť so životom v priemere známkou 2,98, kým muži známkou 2,95. Na prvý pohľad rozdiel 0,03 bodu nie je veľký, ale v štatistike ide o výrazný rozdiel.

Šťastie a spokojnosť so životom sa totiž spájajú s príjmom, vzdelaním a zdravím. Čím sú tieto parametre lepšie, tým je spokojnosť ľudí vyššia. Z analýzy vyplýva, že rozdiel v spokojnosti o 0,03 bodu by bol napríklad v americkej realite vyjadrený vyšším ročným príjmom až o 3-tisíc dolárov.

Výsledky nedali spávať ekonómke Mallory Montgomery z University of Southern California, ktorá sa výskumu šťastia venuje. Položila si preto otázku: „Ako je možné, že ženy sú vo všeobecnosti spokojnejšie, keď vo svete zarábajú menej, dosahujú nižšie vzdelanie (nehovoríme o západných krajinách) a ich zdravie je horšie?“

Urobila si preto vlastný výskum a respondentom dala za úlohu ohodnotiť spokojnosť nie seba, ale modelového človeka: 40-ročnej ženy, šťastne vydatej s príjmom rodiny na úrovni mediánu v krajine, a táto žena sa v noci budí, pretože ju bolieva chrbát. Americká ekonómka zistila, že existuje akési odlišné vnímanie šťastia mužov a žien. Muži v priemere ohodnotili spokojnosť modelovej ženy o 0,04 bodu menej než ženy. Je ale stále záhadou, prečo sú ženy menej náročné na dosiahnutie šťastia. Jedným z dôvodov môžu byť nižšie ambície.

Zdroj: flickr.com / thejaan