Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Viac žien vo vedení? Lepšie výsledky a nápady firiem, tvrdí štúdia

Viac žien vo vedení? Lepšie výsledky a nápady firiem, tvrdí štúdia

5. január 2016 – Úroveň vzdelania žien na Slovensku je objektívne vyššia ako u mužov. Viac žien skončí vysokú školu, i keď sa môžeme rozprávať o ukončených odboroch a možnostiach ich uplatnenia na trhu práce. Realita je však taká, že slovenské ženy zarábajú stále o pätinu menej ako muži a ich zastúpenie v dozorných radách firiem je na úrovni 18 percent. V exekutíve a na najvyšších postoch je pomer k mužským kolegom ešte horší – podiel je len 13 percent. Najlepší Island má podiel 44 percent, Nóri 39 percent a Nemci majú vo vedení spoločností 26 percent.

Zvyšovanie podielu žien vo vedení je pritom prospešné pre celú firmu. Analýza poradenskej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG) a Technickej univerzity v Mníchove študovala 170 firiem z celého sveta a prišla s výsledkom, ktorý môžu inšpirovať aj naše firmy.

Spoločnosti, ktoré majú vo svojom vedení vyšší podiel žien, dosahujú na trhu lepšie finančné výsledky a inovácie. „Gender rozmanitosť v zasadačke je rozhodujúca pre inovačnú silu podniku,“ povedala Rocío Lorenzo z BCG. Štúdia vypočítala, že pozitívne zmeny sa vo firmách začnú prejavovať pri podiele 15 až 20 percent žien vo vedení firmy (to je v predstavenstve). Podľa štúdie mnohé firmy tak nevyužívajú skrytý potenciál žien v dostatočnej miere a idú tak v silnom konkurenčnom prostredí proti sebe.

Zdroj: flickr.com / katrinaelsi | cc