Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Ako zlepšiť výsledky deti v matematike? Filozofiou

Ako zlepšiť výsledky deti v matematike? Filozofiou

27. december 2016 – Viac než tri tisícky britských detí zo 48 škôl sa zúčastnilo zaujímavého experimentu. Vedenie školy ich pridalo do rozvrhu raz do týždňa 40-minútovú hodinu filozofie. Desaťročné deti sa na nej venovali pojmom ako pravda, spravodlivosť, priateľstvo či vedomosť.

Deti základných škôl sa tam nebifľujú výroky múdrych ľudí, ale hľadajú vlastné riešenia. Deti sa tak skôr na hodinách učia vyjadriť myšlienky, pýtať sa a počúvať sa navzájom, argumentovať a vyjadriť svoj nesúhlas. Výsledky tohto „zbytočného táranie, ktoré nikoho neuživí“ boli tak prekvapivé, že možno zmenia spôsob výučby. Alebo by aspoň mali.

Deti, ktoré kurz navštevovali, začali dosahovať lepšie výsledky v matematike aj v čitateľskej gramotnosti. Kurz filozofie donútil deti viac sa zamýšľať na problémami, čo vyústilo do lepších výsledkoch v iných predmetoch. V matematike a v čítaní tieto deti dosiahli výsledky, ktoré boli ekvivalentom dvoch extra mesiacov výučby. Najväčší pokrok urobili decká zo znevýhodnených rodín. V čítaní sa dostala napred o štyri a v matematike o tri mesiace. Učitelia si navyše pochvaľovali, že žiakom stúplo sebavedomie a zároveň aj schopnosť načúvať iným.

„Spoznávajú nové spôsoby premýšľania a vyjadrovania sa. Začínajú myslieť viac logicky a svoje myšlienky dokážu prepájať,“ zhrnul najväčšie úspechy detí Kevan Collins z neziskovky Education Endowment Foundation, ktorá stojí za experimentom.

Zdroj: flickr.com / Lucélia Ribeiro | cc