Viac strojov a menej práce. Automatizácia výroby môže v Ázii vykorisťovať ľudí

Číslo dňa: aj za jedným číslom sa môže skrývať veľký príbeh

Mnoho Slovákov považuje znásilnenie ženy za ospravedlniteľné

Mnoho Slovákov považuje znásilnenie ženy za ospravedlniteľné

6. december 2016 – Európska únia sa pred dvoma týždňami rozhodla preskúmať, aký postoj majú Európania k násiliu na ženách. V prieskume Eurobarometra sa zúčastnilo takmer 30-tisíc respondentov zo všetkých členských štátov, ktorí mali vyjadriť svoje postoje k domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a pohlavného styku bez súhlasu.

Viac než štvrtina (27 percent) z nich v prieskume uviedla, že v niektorých prípadoch si za znásilnenie žena môže sama a tento čin je teda ospravedlniteľný. Až 22 percent z nich odpovedalo, že ženy často zveličujú a vymýšľajú si.

Keď sa v dotazníku objavila otázka, ktorá skúmala, za akých podmienok je podľa nich znásilnenie ospravedlniteľné, medzi najčastejšími dôvodmi sa objavovali tieto odpovede: v prípade, ak je daná osoba opitá alebo pod vplyvom drog (12 percent), dobrovoľne pozve partnera k sebe domov (11 percent), je vyzývavo oblečená alebo sa telesne nebráni (10 percent). Až sedem percent odpovedí ospravedlňovalo znásilnenie alebo obťažovanie už tým, že žena predtým spala s viacerými partnermi alebo šla sama domov.

Viditeľný rozdiel vo vnímaní násilia na ženách je medzi západnou a východnou Európou. Kým napríklad vo Švédsku znásilnenie za istých okolností považuje v pohode len šesť percent opýtaných, na Slovensku to je až 40 percent. O niečo vyššie percento majú už len Česi (42 percent), Bulhari (43 percent), Maďari (47 percent) a Rumuni (55 percent).

Zdroj: flickr.com / danabooo | cc