Elektrárňa Piešťany je príkladom spojenia industriálnej pamiatky s novou architektúrou.

Elektrárňa Piešťany je príkladom spojenia industriálnej pamiatky s novou architektúrou.

Zdroj: Paťo Safko