Vnútroblo v projete Prúdy

Vnútroblo v projete Prúdy

Zdroj: EIA / Terra Trnavia