Vnútroblok a bulvár v projekte Prúdy

Vnútroblok a bulvár v projekte Prúdy

Zdroj: EIA / Terra Trnavia