Prúdy - náčrt novej štvrte v Trnave

Prúdy - náčrt novej štvrte v Trnave

Zdroj: EIA / Terra Trnavia