Pohľad na pozemok, kde majú vyrásť Prúdy

Pohľad na pozemok, kde majú vyrásť Prúdy

Zdroj: EIA / Terra Trnavia