Ister Tower – hotel (vizualizácia)

Ister Tower – hotel (vizualizácia)

Zdroj: The Galata Group