Na snímke zľava dcéra Barbora Voňková, otec Peter Šiovič a matka Dagmar Voňková.

Na snímke zľava dcéra Barbora Voňková, otec Peter Šiovič a matka Dagmar Voňková.

Zdroj: Iveta Vaculová