Súťažný návrh pavilónu

Súťažný návrh pavilónu

Zdroj: Gréta Wildeová, Jan Adamus, UMPRUM Praha