Súťažný návrh pavilónu

Súťažný návrh pavilónu

Zdroj: David Fořt, UMPRUM Praha