Súťažný návrh pavilónu

Súťažný návrh pavilónu

Zdroj: Daniel Marko, Mai Minh Thanh, UMPRUM Praha