Súťažný návrh pavilónu

Súťažný návrh pavilónu

Zdroj: Daniel Dunaj, Štefan Dunaj