Súťažný návrh pavilónu

Súťažný návrh pavilónu

Zdroj: Jan Kováříček, UMPRUM Praha