Súťažný návrh pavilónu

Súťažný návrh pavilónu

Zdroj: Roman Osika, Technická univerzita Ostrava