Súťažný návrh pavilónu

Súťažný návrh pavilónu

Zdroj: Tamara Salajová, Adam Tippl, UMPRUM Praha