Vizualizácia Pradiarne 1900 s novým námestím

Vizualizácia Pradiarne 1900 s novým námestím

Zdroj: YIT SLOVAKIA