pr_siemens_01

pr_siemens_01

Zdroj: Siemens. Digitalizácia priemyslu prináša lepší prehľad výroby, rýchlu diagnostiku a kontrolu kvality