Nové centrum Rudiny II v Žiline - víťazný návrh zo súťaže

Nové centrum Rudiny II v Žiline - víťazný návrh zo súťaže

Zdroj: Proma