Krejčířova vila v Černošiciach pri Prahe

Krejčířova vila v Černošiciach pri Prahe

Zdroj: Portáldražeb.cz