Územie pri Hlbokom jazere, kde má vyrásť rekreačná zóna

Zdroj: EIA / Doprastav Development