Pohľad na rekreačnú zónu pri Hlbokom jazere

Pohľad na rekreačnú zónu pri Hlbokom jazere

Zdroj: EIA / Doprastav Development